དབུ་ཤོག >> བོད་ཀྱི་རིག་གནས། >> དཔེ་གཟིགས། >> བརྡ་ཆད་གསར་བསྒྲགས།
བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ཞེ་ལྔ་བ།
རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། དུས་ཚོད།: 13-05-03 ཀློག་གྲངས།: 230 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། སྤྱི་ཨང་ཞེ་བཞི་བ།
རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། དུས་ཚོད།: 13-05-03 ཀློག་གྲངས།: 104 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། 3
རྩོམ་པ་པོ།: མི་གསལ། དུས་ཚོད།: 13-05-03 ཀློག་གྲངས།: 127 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། ༢
རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། དུས་ཚོད།: 13-05-03 ཀློག་གྲངས།: 98 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། ༡
རྩོམ་པ་པོ།: མཚོ་སྔོན་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། དུས་ཚོད།: 13-05-03 ཀློག་གྲངས།: 92 རྩོམ་ཁུངས།: མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
ཤོག་ངོས་གོང་མ། 1ཤོག་ངོས་འོག་མ།