• བོད་ཀྱི་བྱིས་གཉོར་ཁང་གི་སློབ་གསོའི་བྱེད་ཐབས་སྐོར་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
  • སྐད་དང་ཡི་གེའི་དགོས་གལ་རང་བཞིན་གླེང་བ།
  • དགེ་རྒན་གྱི་ཀུན་སྤྱོད་ལས་བྱུང་བའི་ཕན་ནུས།
  • མོའོ་ཡན་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་གི་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་ནི་ཚིག་ལྔ་ལ་ཁུ་བསྡུས་འདུག
  • ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོའི་ལེགས་བཤད་བརྒྱ་བ།
  • སློབ་ཁྲིད་གྲ་སྒྲིག་གི་སྐོར་གླེང་བ།
  • ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་དང“འཛུགས་སྐྱོང་དྲུག”གི་འབྲེལ་ཡོད་མདོ་ཚིག་བརྒྱ་པ་དང་དེ་བཞིན“ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི”སྙན་སྒྲོན་ནང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚིག་དུམ་ཁག་གཅིག
  • དྲ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ན་ཚོད་ཆུང་དུ་འགྲོ་བར་ཁ་གཏད་ཇི་ལྟར་འཇལ་དགོས་སམ།
  •