བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། 3
དབུ་ཤོག >> བོད་ཀྱི་རིག་གནས། >> དཔེ་གཟིགས། >> བརྡ་ཆད་གསར་བསྒྲགས།
བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། 3
རྩོམ་པ་པོ། མི་གསལ། ཡིག་བསྒྱུར། ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། དུས་ཚོད། 2013-05-03 རྩོམ་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས། 257