དབུ་ཤོག >> མི་རིགས་ཆོས་ལུགས། >> སྲོལ་རྒྱུན་དུས་སྟོན།
སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་ལྔ་པའི་རྟ་རྒྱུག
རྩོམ་པ་པོ། མི་གསལ། དུས་ཚོད། 2017-04-17 རྩོམ་ཁུངས། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས། 285

 

ལྔ་པའི་རྟ་རྒྱུག

    ལོ་རེའི་ཟླ6པའི་ཟླ་དཀྱིལ(ལུགས་རྙིང་ལོ་ཐོའི་ལྔ་པའི་ཚེས་ལྔའི་དུས་ཆེན)དུ། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་རྫོང་གིས་གཟབ་རྒྱས་ངང་རྟ་རྒྱུག་དུས་ཆེན་སྤེལ་བ་དང་།དུས་དེ་ནི་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལོ་ཧྲིལ་པོའི་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ཤོས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཡིན་ཏེ།རི་ལུང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་གི་ཁྲོད་ལ་ཕྱུགས་རིགས་ཀྱིས་རྩྭ་ཟས་ནས། རི་མོ་ཞིག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པ་རེད།

 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། (Test)