༄༅།།ལྷ་སར་རླངས་སྣུམ་ཨང་92པ་ཀུང་ཧྲེང་རེར་སྒོར་0.11དམའ་རུ་བཏང་བ།
དབུ་ཤོག >> སྐབས་དོན་གསར་འགྱུར། >> བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།
༄༅།།ལྷ་སར་རླངས་སྣུམ་ཨང་92པ་ཀུང་ཧྲེང་རེར་སྒོར་0.11དམའ་རུ་བཏང་བ།
རྩོམ་པ་པོ། མི་གསལ། དུས་ཚོད། 2018-06-12 རྩོམ་ཁུངས། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས། 1523

     

       རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱི་《རྒྱལ་ནང་གི་སྣུམ་གྱི་རིན་གོང་ལམ་སྲོལ་ལྟར་དམའ་རུ་བཏང་བའི་》བླང་བྱ་ལྟར། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བཅོས་སྣུམ་ཕྱིར་འཚོང་རིན་གོང་2018ལོའི་ཟླ་6ཚེས་8ཉིན་ནས་བཟུང་རྒྱལ་ཡོངས་དང་མཉམ་དུ་དམའ་རུ་བཏང་ཡོད།
       རིན་གོང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ལྷ་ས་ཁུལ་དུ་རླངས་སྣུམ་ཨང་95པར་ཏུན་རེར་སྒོར་11690.41དེ་སྒོར་11543.78དུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲང་རེར་སྒོར་8.77དེ་སྒོར་8.66ཏུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.11ཆག་ཡོད། རླངས་སྣུམ་ཨང་92པར་ཏུན་རེར་སྒོར་11080.50དེ་སྒོར་10933.65རུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲེང་རེར་སྒོར་8.30དེ་སྒོར་8.19རུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.11ཆག་ཡོད། རླངས་སྣུམ་ཨང་89པར་ཏུན་རེར་སྒོར་10453.05དེ་སྒོར་10319.55རུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲང་རེར་སྒོར་7.83དེ་སྒོར་7.73དུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.10ཆག་ཡོད།
      རིན་གོང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ཆབ་མདོ་ཁུལ་དུ་རླངས་སྣུམ་ཨང་95པར་ཏུན་རེར་སྒོར་13009.01དེ་སྒོར་12875.31ཏུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲང་རེར་སྒོར་9.73དེ་སྒོར་9.63དུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.10ཆག་ཡོད། རླངས་སྣུམ་ཨང་92པར་ཏུན་རེར་སྒོར་12309.60དེ་སྒོར་12175.80རུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲེང་རེར་སྒོར་9.20དེ་སྒོར་9.10རུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.10ཆག་ཡོད། རླངས་སྣུམ་ཨང་89པརཏུན་རེར་སྒོར་11613.84དེ་སྒོར་11493.42སུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲང་རེར་སྒོར་8.68དེ་སྒོར་8.59རུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.09ཆག་ཡོད།
       རིན་གོང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་མངའ་རིས་ཁུལ་དུ་རླངས་སྣུམ་ཨང་95པར་ཏུན་རེར་སྒོར་13543.81དེ་སྒོར་13396.74རུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲང་རེར་སྒོར་10.13དེ་སྒོར་10.02སུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.11ཆག་ཡོད། རླངས་སྣུམ་ཨང་92པར་ཏུན་རེར་སྒོར་12818.04དེ་སྒོར་12670.86དུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲེང་རེར་སྒོར་9.58དེ་སྒོར་9.47དུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.11ཆག་ཡོད། རླངས་སྣུམ་ཨང་89པརཏུན་རེར་སྒོར་12095.52དེ་སྒོར་11961.72སུ་དམའ་རུ་བཏང་བས། ཀུང་ཧྲང་རེར་སྒོར་9.04དེ་སྒོར་8.94རུ་དམའ་རུ་བཏང་ནས་སྒོར་0.10ཆག་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། (རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། )